دسته: فیزیک

نظریه‌های اینشتین (نسبیت عام و خاص) 0

نظریه‌های اینشتین (نسبیت عام و خاص)

نظریه‌های اینشتین (نسبیت عام و خاص) بخشی از متن اصلی : اینشتین دو نظریه دارد. نسبیت خاص را در سن ۲۵ سالگی بوجود آورد و ده سال بعد توانست نسبیت عام را مطرح کند....

کاربرد پیزوالکتریک درسیستمهای اندازه گیری 0

کاربرد پیزوالکتریک درسیستمهای اندازه گیری

کاربرد پیزوالکتریک درسیستمهای اندازه گیری این تحقیق در مورد کاربرد پیزوالکتریک درسیستمهای اندازه گیری در ۱۲۱ صفحه و در قالب ورد و شاملPIZO،تحقیق کاربرد پیزوالکتریک درسیستمهای اندازه گیری،اصول ساخت فشار سنج دیافراگم پیزوالکتریک،دیافراگم پیزوالکتریک،فشار...