دسته: مدیریت

گزارش کارآموزی مدیریت، کار عملی در آموزشگاه 0

گزارش کارآموزی مدیریت، کار عملی در آموزشگاه

مقدمه:تعریف آموزش و پرورش دوره راهنمایی تحصیلی: دوره راهنمایی تحصیلی پس از دوره ابتدایی (مرحله اول تعلیمات عمومی) آغاز میشود و مرحله دوم تعلیمات عمومی به شمار می رود معمولا گروه سنی یازده تا...

بررسی نقش تدبیر و دور اندیشی در زندگی 0

بررسی نقش تدبیر و دور اندیشی در زندگی

قسمتی از  متن: تدبیر از ویژگی های انسان های موفق است. این ویژگی، ضامن شفاف شدن ابهام های آینده است و تصمیمات آتی را رقم می زند. افراد دوراندیش در مقایسه با دیگران، تصویری...

پایان نامه جو سازمانی در موسسات آموزشی عالی 0

پایان نامه جو سازمانی در موسسات آموزشی عالی

چکیده:دردنیای امروز، مؤسسات آموزش عالی به عنوان مراکزی برای پاسداری از دانش موجود و محیطی برای فعالیت های پژوهشی در نظر گرفته می شوند.از طریق این موسسات است که حقایق جدیدی که راهگشای حل...

مقاله نیروی انسانی و بهره وری كسب و كار 0

مقاله نیروی انسانی و بهره وری کسب و کار

مقدمه:امروزه از تاکید بر سرمایه گذاری بر روی سرمایه فیزیکی و مادی در کار کاسته شده و بر سرمایه گذاری انسانی تاکید بیشتری می گردد و سرمایه گذاری انسانی و اعتلای کیفیت نیروی کار...

تحقیق آفات مدیریت و برنامه ریزی 0

تحقیق آفات مدیریت و برنامه ریزی

قسمتی از متن:مدیریت نیز مانند سایر امور فردی و اجتماعی دارای اصول و ضوابطی است که اگر مدیر در چارچوب آن اصول حرکت کند، می‌تواند کشتی سازمان و تشکیلات را به ساحل نجات و...

تحقیق علم مدیریت 0

تحقیق علم مدیریت

قسمتی از متن:ظهورسازمانهای اجتماعی وگسترش روزافزون انها یکی از خصیصه های بارز تمدن بشری است.و به این ترتیب و با توجه به عوامل گوناگون مکانی و زمانی و ویژگیها و نیازهای خاص هر جامعه...