دسته: مدیریت

مقاله نظریه اسلام در مدیریت‏ منابع انسانى‏ 0

مقاله نظریه اسلام در مدیریت‏ منابع انسانى‏

مقاله نظریه اسلام در مدیریت‏ منابع انسانى‏: قسمتی از متن:مدیریت منابع انسانى، که شرح آن رفت، جایگاه مهمى در مکاتب مدیریتى کسب کرده است. در این مدیریت، آن‏چه باید اداره شود، انسان‏ها هستند که...

مقاله اشتباهات مدیران منابع انسانی 0

مقاله اشتباهات مدیران منابع انسانی

مقاله اشتباهات مدیران منابع انسانی: چکیده این مقاله به مهمترین اشتباهات مدیران منابع انسانی و کارکنان در رابطه با مدیریت عملکرد می‌پردازد و د ر رابطه با پرهیز از این اشتباهات رایج الگویی ارائه...

مقاله مدیریت مجموعه در محیط الکترونیکی 0

مقاله مدیریت مجموعه در محیط الکترونیکی

مقاله مدیریت مجموعه در محیط الکترونیکی: چکیده:در این مقاله به طور خلاصه تاثیر تکنولوژی اطلاعات بر مدیریت مجموعه در کتابخانه ها و همچنین روی نقش کتابداران شرح داده می شود. عوامل موثر مدیریت مجموعه در...

مقاله مدیریت برنامه ریزی 0

مقاله مدیریت برنامه ریزی

مقاله مدیریت برنامه ریزی : چکیدهبرنامه توسعه فردی یک برنامه زمان‌بندی شده مکتوب برای برآورده شدن نیازهای حرفه ای افراد در جهت رشد و توسعه آنهاست. در این برنامه سعی می گردد تا کارکنان...

پروژه مدیریت نوین و توسعه پایدار و چالش های مدیریت دیجیتال در عصر ارتباطات حاضر 0

پروژه مدیریت نوین و توسعه پایدار و چالش های مدیریت دیجیتال در عصر ارتباطات حاضر

پروژه مدیریت نوین و توسعه پایدار : چکیدهتوسعه پایدار، مفهوم جدیدی است که از طریق پیوند بین ابعاد مختلف توسعه (اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی) و توجه خاص به ملاحظات محیطی و حفظ محیط...

پروژه مدیریت 0

پروژه مدیریت

مقدمه ظهورسازمانهای اجتماعی وگسترش روزافزون انها یکی از خصیصه های بارز تمدن بشری است . وبه این ترتیب وبا توجه به عوامل گوناگون مکانی و زمانی و ویژگیها و نیازهای خاص هر جامعه هر...