دسته: مدیریت

مقاله ترجمه شده اعتماد مصرف كننده به تجارت الكترونیك در آمریكا ، سنگاپور و چین 0

مقاله ترجمه شده اعتماد مصرف کننده به تجارت الکترونیک در آمریکا ، سنگاپور و چین

مقاله ترجمه شده اعتماد مصرف کننده به تجارت الکترونیک در آمریکا ، سنگاپور و چین عنوان انگلیسی: Consumer trust in e-commerce in the United States,Singapore and China خلاصه این تحقیق سوابق و پیامدهای اعتماد مصرف...

بررسی عملكرد مدیران تحصیلكرده و غیر تحصیلكرده 0

بررسی عملکرد مدیران تحصیلکرده و غیر تحصیلکرده

فهرست مطالب : فصل اولمقدمهتعریف موضوعاهمیت موضوعاهداف تحقیقفرضیات تحقیققلمرو تحقیقتعاریف اصطلات فصل دومپیشینه و ادبیات تحقیق مطالعه منابع مربوط به موضوع تحقیق فصل سومسیر تحول مدیریتنظریه کلاسیک مدیریتنظریه مدیریت علمینظریه مدیریت ادارینظریه بوروکراسیمزایا و محدودیتهای عمده...

پاورپوینت TRIZ و اثرات آن بر سازمان 0

پاورپوینت TRIZ و اثرات آن بر سازمان

قسمتی از متن:شالوده ی دانش  TRIZ از سال ۱۹۴۶ توسط گرنچ آلتشولر براساس نتایج حاصل از  مطالعه ی اختراعات مختلف پایه گذاری شد النشولر که پدر  TRIZ  لقب دارد در سال ۱۲۶ در شوروی...

پاورپوینت شش سیگما (روشی برای کاهش ضایعات و هزینه ها و زمان روشی برای بهبود کیفیت) 0

پاورپوینت شش سیگما (روشی برای کاهش ضایعات و هزینه ها و زمان روشی برای بهبود کیفیت)

مقدمه: خرابی های ایجاد شده در فرایند های سازمان باعث دوباره کاری – اتلاف – هزینه و نیروی انسانی می شود. متمرکز کردن عمده تلاش ها بر روی کاهش خرابی ها علاوه بر کاهش دوباره...

پایان نامه بررسی رابطه بین اثربخشی ارتباطات سازمانی و منابع قدرت مدیران 0

پایان نامه بررسی رابطه بین اثربخشی ارتباطات سازمانی و منابع قدرت مدیران

چکیده:پژوهش حاضر به بررسی ارتباط بین منابع قدرت مدیران و اثربخشی ارتباطات سازمانی می‌پردازد. هدف،‌ بررسی رابطه بین هر یک از منابع قدرت مدیران بر حسب رده‌بندی فرنچ و راون،‌ شامل: منابع قدرت تخصصی،...