دسته: مدیریت

تحقیق مقدمه‌ای‌ بر محیط‌ بازاریابی‌ صنعتی‌ 0

تحقیق مقدمه‌ای‌ بر محیط‌ بازاریابی‌ صنعتی‌

مروری‌ بر بازاریابی‌ صنعتی‌ بازار صنعتی‌ با بیش‌ از ۱۳ میلیون‌ سازمان‌ صنعتی‌ بازاری‌ بسیار بزرگ‌ است‌. سازمانهایی‌ مثل‌ روپانت‌ زیراکس‌، بویینگ‌ و اینترنشنال‌ پسیپر کالاها و خدماتی‌ را به‌ ارزش‌ بیش‌ از ۳...

تحقیق بازاریابی كروی 0

تحقیق بازاریابی کروی

چکیده : در متون بازاریابی موضوع همیشگی و مورد بحث این است که شرکت ها نه تنها باید به نیازها و خواسته های مشتریان خود ، بلکه به خواسته ها و نیازهای مشتریان مشتریانشان...

تحقیق پیرامون بازار ارز 0

تحقیق پیرامون بازار ارز

تعریف بازار ارز به بازاری گفته می شود که معاملات آن برای تاثیرگذاری بر انتقال پول یک کشور به کشور دیگرانجام می گیرد. این بازار محل مشخص ندارد و بازاری است بین المللی که...

تحقیق پیرامون بازار اسلامی 0

تحقیق پیرامون بازار اسلامی

چکیده: بازار یکی از نهادهای اصلی نظام اقتصادی اسلام است. از ویژگیهای عمده بازار اسلامی می‌توان به آزادی ورود و خروج، تبادل صحیح اطلاعات، محدودیت تبانی و سازش برای تعیین قیمتها، محدود بودن سود،...

تحقیق پیرامون بورس و ارواق بهادار 0

تحقیق پیرامون بورس و ارواق بهادار

مقـدمـه تحقیـق تعــریف مــوضــوعدر زمینه عرضه اولیه اوراق بهادار، مطالعات و تحقیقات متعددی در سطح جهان صورت گرفته است. یکی از محورهای اصلی تحقیقات در این زمینه، بررسی روند تغییرات بازده سهام جدید در...

تحقیق پیرامون بازار خودرو 0

تحقیق پیرامون بازار خودرو

تحقیق پیرامون بازار خودرو: شمار خودرو در بازار کلیه کشورهای عضو گروه ASEAN با نیل به رشد ۱۲ درصدی در سال ۲۰۰۳ از مرز یک‌و‌نیم میلیون فراتر رفته، به‌طوری که میزان رشد در این...

تحقیق الگوریتم بهینه سازی Bayesian 0

تحقیق الگوریتم بهینه سازی Bayesian

چکیده:مراجع‌را می‌توان به عنوان یک ترازوی خوب برای مقایسه روشهای مختلف بکار برد. بعنوان مثال: مراجع استراتژی، انتخاب و جایگزینی را بکار گرفتند که با r BOA ها یکسانند. در‌بین الگوریتم‌های متنوع‌دانش سرپرستی برای...