دسته: مدیریت

پایان نامه بررسی رابطه بین اثربخشی ارتباطات سازمانی و منابع قدرت مدیران 0

پایان نامه بررسی رابطه بین اثربخشی ارتباطات سازمانی و منابع قدرت مدیران

چکیده:پژوهش حاضر به بررسی ارتباط بین منابع قدرت مدیران و اثربخشی ارتباطات سازمانی می‌پردازد. هدف،‌ بررسی رابطه بین هر یک از منابع قدرت مدیران بر حسب رده‌بندی فرنچ و راون،‌ شامل: منابع قدرت تخصصی،...

تحقیق اهمیت اخلاق و مسئولیت های اجتماعی مدیران 0

تحقیق اهمیت اخلاق و مسئولیت های اجتماعی مدیران

چکیده : باپیشرفت صنعت وتکنولوژی بالطبع تغییرات محیط واجتماع , تأثیرات شرکتها برجامعه مورد توجه قرارگرفته است .ازآنجائیکه گردانندگان شرکتها مدیران هستند و نظرات آنان تأثیرگذاراست .لذاتوجه به اخلاق مدیران نیز مسئول بودن آنها...

تحقیق مدیریت سازمانی جهت فروش کالا 0

تحقیق مدیریت سازمانی جهت فروش کالا

قسمتی از متن:منابع و توانایی‌هایی که می‌تواند منجر به مزیت رقابتی شود، در هر کار و فعالیتی متفاوت است و حتی می‌تواند در حول زمان متغیر باشد. بطور کلی منابع و توانایی‌های داخلی سازمان...

تحقیق در مورد جامعه آماری و نمونه گیری 0

تحقیق در مورد جامعه آماری و نمونه گیری

قسمتی از متن:  جامعه عبارت است از همه اعضای واقعی یا فرضی که علاقه مند هستیم یافته های پژوهش را به آنها تعمیم دهیم (دلاور ۱۳۷۴ص۱۱۲) یا به عبارت دیگر جامعه عبارت است از...

پروژه طراحی میز ماشین فرز عمودی 0

مدیریت و تفویض اختیار

امروزه در علوم سیاسی و اداری مفاهیم تمرکز و عدم تمرکز در موارد گوناگون به صورت مبهم وپیچیده بکار می رود. ریشه این ابهام در نظریات و عقاید سیاسی و اجتماعی حاکم بر جامعه...

پاورپوینت مدیریت كیفیت جامع 0

پاورپوینت مدیریت کیفیت جامع

مدیریت کیفیت جامع نگرشی که بر مبنای آن مدیریت سازمان با مشارکت تمامی کارکنان، مشتریان و تأمین‌کنندگان به بهبود مستمر کیفیت که منجر به جلب رضایت مشتری می‌شود، می‌پردازد.۱ ) مدیریت : مدیران ارشد...

اصول مدیریت و تئوری سازمان 0

اصول مدیریت و تئوری سازمان

اصول مدیریت و تئوری سازمانمنبع: رابینز، استیفن پی. و سنزو، دیوید ای.دی.، مبانی مدیریت، دفتر پژوهشهای فرهنگی، ترجمه سید محمد اعرابی، ۱۳۸۵ فهرست مطالب:مدیریت و مدیرانمبانی برنامه ریزیمبانی تصمیم گیریمبانی طراحی ساختارمدیریت منابع انسانیمبانی...

مدیریت فرایند 0

مدیریت فرایند

مدیریت فرایند:۱- مجموعه‌ فعالیتهایی است که داده‌ها (ورودیها) را به ستانده‌ها (خروجیها) تبدیل می‌کند.۲- یک فعالیـت که با  استفاده از منابـع و بصـورت هدایت شده در جهت کسب توانایی برای تبدیل داده ها به ...