دسته: مواد و متالوژی

مقاله بررسی خواص مکانیکی چرخدنده سر میل سوپاپ تهیه شده به روش متالورژی پودر در تماس به زنجیر موتور 0

مقاله بررسی خواص مکانیکی چرخدنده سر میل سوپاپ تهیه شده به روش متالورژی پودر در تماس به زنجیر موتور

مقاله بررسی خواص مکانیکی چرخدنده سر میل سوپاپ تهیه شده به روش متالورژی پودر در تماس به زنجیر موتور چکیده: در این مقاله خواص مکانیکی سطح مقطع چرخدنده سرمیل سوپاپ تهیه شده به روش...

مقاله بررسی تاثیر عوامل مختلف بر فرآیند نیتروكربوراسیون پلاسمایی الكترولیتی برای فولاد ضدزنگ 316L 0

مقاله بررسی تاثیر عوامل مختلف بر فرآیند نیتروکربوراسیون پلاسمایی الکترولیتی برای فولاد ضدزنگ ۳۱۶L

مقاله بررسی تاثیر عوامل مختلف بر فرآیند نیتروکربوراسیون پلاسمایی الکترولیتی برای فولاد ضدزنگ ۳۱۶L چکیده: فرآیند نیتروکربوراسیون پلاسمایی الکترولیتی به عنوان یک روش جدید در زمینه سخت کاری فولاد مطرح است. در طی این فرآیند...

مقاله بررسی خواص تریبولوژیكی فولاد گرم كارAISI H 13 كربن بوردهی شده توسط روش پلاسمای الكترولیتی 0

مقاله بررسی خواص تریبولوژیکی فولاد گرم کارAISI H 13 کربن بوردهی شده توسط روش پلاسمای الکترولیتی

مقاله بررسی خواص تریبولوژیکی فولاد گرم کارAISI H 13 کربن- بوردهی شده توسط روش پلاسمای الکترولیتی چکیده: فرآیند کربن، بوردهی در محیط پلاسمایی الکترولیتی به عنوان یک روش جدید در زمینه سخت کاری فولاد مطرح...

مقاله بررسی اثر آسیای کم انرژی میانی بر مشخصات ذرات بسیار ریز مغناطیسی هگزافریت باریم 0

مقاله بررسی اثر آسیای کم انرژی میانی بر مشخصات ذرات بسیار ریز مغناطیسی هگزافریت باریم

مقاله بررسی اثر آسیای کم انرژی میانی بر مشخصات ذرات بسیار ریز مغناطیسی هگزافریت باریم تهیه شده به روش هم رسوبی چکیده: ذرات بسیار ریز هگزافریت باریم با استفاده از روش مکانیکی- شیمیایی توسط محلول...

مقاله بررسی نحوه تولید مس و تركیب سرباره در كارگاه باستانی فلزكاری كمجان 0

مقاله بررسی نحوه تولید مس و ترکیب سرباره در کارگاه باستانی فلزکاری کمجان

مقاله بررسی نحوه تولید مس و ترکیب سرباره در کارگاه باستانی فلزکاری کمجان چکیده: روستای کمجان در شهرستان نظنز استان اصفهان از مناطق مهم باستانی ذوب فلزات در ایران است. مطالعات باستانشناسی بر روی قطعات...

مقاله اثر توام پیریدین و یدید پتاسیم به عنوان باز دارنده خوردگی فولاد 0

مقاله اثر توام پیریدین و یدید پتاسیم به عنوان باز دارنده خوردگی فولاد

چکیده: دراین تحقیق میزان بازدارندگی پیریدین به تنهایی و مخلوطی از پیریدین و یدید پتاسیم روی فولاد در اسید کلرئیدریک یک مولار با استفاده از روشهای الکتروشیمیایی پتاسیودینامیک Ac امپدانس و روش غوطه وری بدست...

مقاله خواص مکانیکی آلیاژهای AA7075 در فرایندهای رسوب سختی مختلف و ارتباط آن با مقاومت به ترک ناشی از 0

مقاله خواص مکانیکی آلیاژهای AA7075 در فرایندهای رسوب سختی مختلف و ارتباط آن با مقاومت به ترک ناشی از

چکیده: در این مقاله درباره تاثیر دو نوع از فرآیندهای رسوب سختی (T73 و T7351) بر روی خواص مکانیکی آلیاژ AA7075 و به دنبال آن اثراتی که هر یک بر روی مقاومت ترک ناشی از...

مقاله قابلیت تولید فولادهای تفجوشی شده كم آلیاژ كروم مولیبدن دار 0

مقاله قابلیت تولید فولادهای تفجوشی شده کم آلیاژ کروم مولیبدن دار

چکیده: در بساری از کاربردهای، قطعات آهنی تفجوشی شده نتالورژی پودر، جایگزین های مناسبی برای آلیاژهای کارشده می باشند. این امر به دلیل هزینه تمام شده کمتر، کارآیی بالاتر و قاللیت تولید این قطعات با...