دسته: مکانیک

آزمایش نوسانات پیچشی (با استهلاک ویسکوز) 0

آزمایش نوسانات پیچشی (با استهلاک ویسکوز)

تئوری و تجزیه و تحلیل آزمایش:معادله حرکت نوسانی در یک سیستم پیچشی با یک درجه آزادی همراه با استهلاک ویسکوز به صورت زیر محاسبه می شود: … فهرست مطالب:هدف آزمایشتئوری و تجزیه و تحلیل...

آزمایش سیستم جرم و فنر 0

آزمایش سیستم جرم و فنر

تئوری و تجزیه و تحلیل آزمایش:بطور کلی یک سیستم نوسانی شامل سه عضو اصلی است که عبارتند از: یک وسیله برای ذخیره انرژی پتانسیل(مثل فنر)، یک وسیله برای ذخیره انرژی جنبشی (مثل یک وزنه)...

آزمایش تعادل بیفیلار 0

آزمایش تعادل بیفیلار

تئوری و تجزیه و تحلیل آزمایش:یکی از روش های ساده برای محاسبه ممان اینرسی یک جسم حول محوری که از مرکز جرم آن می گذرد استفاده از تعادل بیفیلار است. در این روش جسم...

آزمایش پاندول مرکب 0

آزمایش پاندول مرکب

تئوری و تجزیه و تحلیل آزمایش:در پاندول مرکب برخلاف پاندول ساده، جرم نقطه ای فرض نمی شود. بلکه جرم در تمام طول پاندول توزیع شده است.در اینجا پاندول مرکب در حالت کلی به صورت...

آزمایش پاندول ساده 0

آزمایش پاندول ساده

تئوری و تجزیه و تحلیل آزمایش:هنگامی که یک سیستم متعادل مکانیکی از حالت خود تعادل خود خارج شده و رها می گردد ارتعاشات آزاد خواهیم داشت. در این صورت نباید هیچ تحریکی از خارج...

آزمایش دستگاه سیستم چرخ دنده ای 0

آزمایش دستگاه سیستم چرخ دنده ای

مقدمه:دستگاه سیستم چرخ دنده ۲۱۰ GL امکان ملاحظه و بررسی رفتار دینامیکی دستگاه چرخ دنده ای چند سرعته با گشتاورهای اینرسی توزیع شده (اینرسی دورانی) را فراهم می کند. دستگاهمورد نظر برای مطالعه عناوین...

آزمایش ژیروسکوپ 0

آزمایش ژیروسکوپ

تئوری و تجزیه و تحلیل آزمایش:قطعه ای که حول یک محور متقارن دوار می کند، در مقابل تغییر در راستای این محور مقاومتی از خود نشان می دهد که موسوم به اثر ژیروسکوپی می...

آزمایشات کامل درس دینامیک و ارتعاشات 0

آزمایشات کامل درس دینامیک و ارتعاشات

فهرست آزمایشات: آزمایش ارتعاشات آزاد سیستم جرم و فنر آزمایش پاندول ساده آزمایش پاندول مرکب آزمایش چرخدنده ساده آزمایش چرخدنده خورشیدی ارتعاشات آزاد پیچشی گاورنر دانلود فایل

گزارش کار آزمایشگاه دینامیک ماشین و ارتعاشات، چرخ‌ دنده‌های خورشیدی 0

گزارش کار آزمایشگاه دینامیک ماشین و ارتعاشات، چرخ‌ دنده‌های خورشیدی

هدف آزمایش:آشنا شدن با دستگاه چرخ‌دنده خورشیدی و بدست آوردن شتاب چرخ‌دنده ها و راندمان دستگاه چرخ‌دنده.شرح دستگاه:دستگاهی که توضیح داده خواهد شد متشکل از یک دستگاه چرخ‌دنده خورشیدی مرکب است که می‌تواند دو...