دسته: مکانیک

طراحی و مونتاژ قالب در نرم افزار کتیا 0

طراحی و مونتاژ قالب در نرم افزار کتیا

توضیحات:کتیا یک نرم‌افزار طراحی به کمک رایانه، مهندسی به کمک رایانه و ساخت به کمک رایانه است که توسط شرکت داسو سیستمز تولید شده‌ است. شرکت آی بی ام نیز در امور بازاریابی و...

طراحی و مونتاژ قالب در نرم افزارکتیا 0

طراحی و مونتاژ قالب در نرم افزارکتیا

توضیحات:کتیا یک نرم‌افزار طراحی به کمک رایانه، مهندسی به کمک رایانه و ساخت به کمک رایانه است که توسط شرکت داسو سیستمز تولید شده‌ است. شرکت آی بی ام نیز در امور بازاریابی و...

جک ماشین طراحی شده در سالیدورک 0

جک ماشین طراحی شده در سالیدورک

جک ماشین طراحی شده در سالیدورک: طراحی ۳ بعدی با استفاده از نرم افزار سالیدورک طراحی قطعات  و آماده رندرگیری و اجرا با استفاده از نرم افزار سالیدورک SOLIDWORKS نرم افزار کاربردی در رشته...

طراحی و مونتاژ قالب خم در نرم افزارکتیا 0

طراحی و مونتاژ قالب خم در نرم افزارکتیا

توضیحات:کتیا یک نرم‌افزار طراحی به کمک رایانه، مهندسی به کمک رایانه و ساخت به کمک رایانه است که توسط شرکت داسو سیستمز تولید شده‌ است. شرکت آی بی ام نیز در امور بازاریابی و...

طراحی گوشی تلفن در نرم افزارکتیا 0

طراحی گوشی تلفن در نرم افزارکتیا

توضیحات:کتیا یک نرم‌افزار طراحی به کمک رایانه، مهندسی به کمک رایانه و ساخت به کمک رایانه است که توسط شرکت داسو سیستمز تولید شده‌ است. شرکت آی بی ام نیز در امور بازاریابی و...

پیچ گوشتی طراحی شده در سالیدورک 0

پیچ گوشتی طراحی شده در سالیدورک

پیچ گوشتی طراحی شده در سالیدورک طراحی ۳ بعدی با استفاده از نرم افزار سالیدورک طراحی قطعات  و آماده رندرگیری و اجرا با استفاده از نرم افزار سالیدورک SOLIDWORKS نرم افزار کاربردی در رشته...