دسته: مکانیک

گزارش کارآموزی شرکت مکاترونیک ژاو 0

گزارش کارآموزی شرکت مکاترونیک ژاو

گزارش کارآموزی شرکت مکاترونیک ژاو مشخصات مکانی : نام شرکت مکاترونیک ژاو امکانات : امکانات موجود در شرکت با توجه به ظرفیت شرکت و سطح علمی و فنی پرسنل و محدودیت مکانی تقریباً مناسب...

بررسی عملکرد مخازن کربناته جنوب 0

بررسی عملکرد مخازن کربناته جنوب

بررسی عملکرد مخازن کربناته جنوب بخشی از متن اصلیدر این فایل  بررسی عملکرد مخازن کربناته جنوب مورد بررسی و پژوهش قرار گرفته است که به همراه چکیده، فهرست مطالب، متن اصلی و منابع تحقیق ...

اثر پارامترهای هندسی بر روی انتقال حرارت و افت فشار در طراحی مبدل های حرارتی لوله پره دار صفحه ای 0

اثر پارامترهای هندسی بر روی انتقال حرارت و افت فشار در طراحی مبدل های حرارتی لوله پره دار صفحه ای

اثر پارامترهای هندسی بر روی انتقال حرارت و افت فشار در طراحی مبدل های حرارتی لوله پره دار صفحه ای بخشی از متن اصلی : چکیده : مبدل حرارتی وسیله ای است که انرژی...

بارگذاری سازه های سامانه آتش پهپاد 0

بارگذاری سازه های سامانه آتش پهپاد

بارگذاری سازه های سامانه آتش پهپاد سامانه آتش پهپادها به صورت کلی بر حسب مأموریت تعریفی آن­ها و برحسب اینکه سلاح بکار برده شده­ ی سامانه و به تبع آن سازه از چه نوعی...

مقایسه تخمین عمر خستگی با استفاده از مدل¬های تنش-پایه در سازه روانه ساز سامانه آتش پهپاد 0

مقایسه تخمین عمر خستگی با استفاده از مدل¬های تنش-پایه در سازه روانه ساز سامانه آتش پهپاد

مقایسه تخمین عمر خستگی با استفاده از مدل¬های تنش-پایه در سازه روانه ساز سامانه آتش پهپاد در این مقاله سازه­ ی روانه ساز ریلی در سامانه­ ی آتش پهپاد مسلح تحت تحلیل خستگی قرار...