دسته: مکانیک

شبیه سازی و آموزش کولیس دیجیتال 0

شبیه سازی و آموزش کولیس دیجیتال

شبیه سازی و آموزش کولیس دیجیتال توضیح:شبیه سازی و آموزش کولیس دیجیتال با استفاده از Flash Player، توضیحات: یک مجموعه آموزشی شامل یک فایل فلاش که اساس کار و استفاده از خط کش را...

شبیه سازی و آموزش کولیس 0

شبیه سازی و آموزش کولیس

شبیه سازی و آموزش کولیس توضیح:شبیه سازی و آموزش کولیس با استفاده از Flash Player، توضیحات: یک مجموعه آموزشی شامل یک فایل فلاش که اساس کار و استفاده از خط کش را شبیه سازی...

شبیه سازی و آموزش میکرومتر 1-0 اینچی با دقت 0.001 با استفاده از Flash Playe 0

شبیه سازی و آموزش میکرومتر ۱-۰ اینچی با دقت ۰٫۰۰۱ با استفاده از Flash Playe

توضیح:یک مجموعه آموزشی شامل یک فایل فلاش که اساس کار و استفاده از میکرومتر را شبیه سازی می کند.استفاده از این فایلهای فلاش برای آموزش به تمامی دانش آموزان و دانشجویان مکانیک توصیه می...

شبیه سازی و آموزش میکرومتر 1-0 اینچی با دقت 0.0001 با استفاده از Flash Player 0

شبیه سازی و آموزش میکرومتر ۱-۰ اینچی با دقت ۰٫۰۰۰۱ با استفاده از Flash Player

توضیح:یک مجموعه آموزشی شامل یک فایل فلاش که اساس کار و استفاده از میکرومتر را شبیه سازی می کند.استفاده از این فایلهای فلاش برای آموزش به تمامی دانش آموزان و دانشجویان مکانیک توصیه می...