دسته: مکانیک

شبیه سازی و آموزش میکرومتر 25-0 میلیمتری با دقت 0.01 میلی با استفاده از Flash Player 0

شبیه سازی و آموزش میکرومتر ۲۵-۰ میلیمتری با دقت ۰٫۰۱ میلی با استفاده از Flash Player

توضیح:یک مجموعه آموزشی شامل یک فایل فلاش که اساس کار و استفاده از میکرومتر را شبیه سازی می کند.استفاده از این فایلهای فلاش برای آموزش به تمامی دانش آموزان و دانشجویان مکانیک توصیه می...

هدفون طراحی شده در سالیدورک و کتیا 0

هدفون طراحی شده در سالیدورک و کتیا

هدفون طراحی شده در سالیدورک و کتیا با فرمت stp کاملا قابل ویرایش و مشاهده در نرم افزار های مربوطه آماده دانلود می باشد .قابل مشاهده در CATIA – SOLIDWORKS – NX – PRO...

کولیس طراحی شده در سالیدورک و کتیا 0

کولیس طراحی شده در سالیدورک و کتیا

کولیس طراحی شده در سالیدورک و کتیا با فرمت stp کاملا قابل ویرایش و مشاهده در نرم افزار های مربوطه آماده دانلود می باشد .قابل مشاهده در CATIA – SOLIDWORKS – NX – PRO...

کیس طراحی شده در سالیدورک و کتیا 0

کیس طراحی شده در سالیدورک و کتیا

کیس طراحی شده در سالیدورک و کتیا با فرمت stp کاملا قابل ویرایش و مشاهده در نرم افزار های مربوطه آماده دانلود می باشد .قابل مشاهده در CATIA – SOLIDWORKS – NX – PRO...