دسته: مکانیک

گزارش کارآموزی رشته مکانیک ماشین آلات، چگونگی تهیه كامیونهای مازیران 0

گزارش کارآموزی رشته مکانیک ماشین آلات، چگونگی تهیه کامیونهای مازیران

فهرست مطالب:مقدمهتاریخچه شرکت مازیرانمعرفی انواع کامیونهامختصری در مورد و عملیات انجام شده توسط انواع کامیونهاسیستم ترمز در کامیونهای مازندایرانسیستم موتورهای کامیونهای مازدر ایران   این فایل شامل : صفحه نخست ، فهرست مطالب و...