دسته: نساجی

گزارش کارآموزش کارخانجات نساجی خوی 0

گزارش کارآموزش کارخانجات نساجی خوی

گزارش کارآموزش کارخانجات نساجی خوی فهرست مطالب عنوان                                                                                                  صفحه   مقدمه                                                                                                  1 فصل اول مقدمه                                                               2 بررسی موقعیت جغرافیایی کارخانه               2 فصل دوم: مقدمات بافندگی مقدمه                                                           12 مشخصات...

گزارش کارآموزی کارخانجات نساجی بروجرد 0

گزارش کارآموزی کارخانجات نساجی بروجرد

گزارش کارآموزی کارخانجات نساجی بروجرد فهرست مطالب عنوان                                                                                   صفحه موقعیت جغرافیایی کارخانه                                            الف         طرز قرار گیری قسمت های مختلف کارخانه                           ب        چارت سازمانی                                                                       ج                         ...

مقاله Prediction of the Permeability of Woven Fabrics 0

مقاله Prediction of the Permeability of Woven Fabrics

مقاله Prediction of the Permeability of Woven Fabrics In this study, the Hagen–Poiseuille formula has been used to establish the equation expressing the relationship between permeability of interyarn interstices and fabric structures. Validation with...

مقاله پیش بینی نفوذپذیری پارچه‌های مستقیم بافت 0

مقاله پیش بینی نفوذپذیری پارچه‌های مستقیم بافت

مقاله پیش بینی نفوذپذیری پارچه‌های مستقیم بافت اعتبار سنجی با  داده‌های آزمایشی نشان می‌دهد که منافذ بین نخ‌ها تاثیر بسیار زیادی روی نفوذپذیری پارچه دارد. روش رگرسیون گام به گام برای کشف نفوذپذیری منافذ...

تحقیق طرح های تاگوچی 0

تحقیق طرح های تاگوچی

تحقیق طرح های تاگوچی تاگوچی دو گروه از مسائل را معرفی می کند. مسائل ایستا و مسائل پویا. مسائل پویا یک عامل پیام (برای مثال دور یک موتور) دارند. مسائل پویا هیچگونه عامل پیامی...