دسته: نساجی

گزارش کارآموزش کارخانجات نساجی خوی 0

گزارش کارآموزش کارخانجات نساجی خوی

گزارش کارآموزش کارخانجات نساجی خوی فهرست مطالب عنوان                                                                                                  صفحه   مقدمه                                                                                                  1 فصل اول مقدمه                                                               2 بررسی موقعیت جغرافیایی کارخانه               2 فصل دوم: مقدمات بافندگی مقدمه                                                           12 مشخصات...

گزارش کارآموزی کارخانجات نساجی بروجرد 0

گزارش کارآموزی کارخانجات نساجی بروجرد

گزارش کارآموزی کارخانجات نساجی بروجرد فهرست مطالب عنوان                                                                                   صفحه موقعیت جغرافیایی کارخانه                                            الف         طرز قرار گیری قسمت های مختلف کارخانه                           ب        چارت سازمانی                                                                       ج                         ...

آزمایش ثبات رنگ در مقابل مرسریزه کردن 0

آزمایش ثبات رنگ در مقابل مرسریزه کردن

آزمایش ثبات رنگ در مقابل مرسریزه کردن استاندارد ملی‌ ایران‌ ” نساجی‌ – ثبات‌ رنگ‌ در مقابل‌ فشار داغ‌ (اتو) – روش‌ آزمون ” نخستین‌ بار در سال‌ ۱۳۴۵ تهیه‌ شد. این‌ استاندارد براساس‌...

آزمایش ثبات رنگ کالاهای نساجی 0

آزمایش ثبات رنگ کالاهای نساجی

آزمایش ثبات رنگ کالاهای نساجی فهرست مطالب   معیار خاکستری  برای ارزیابی لکه گذاری هدف و دامنه کاربرد ویژگیهای رنگ سنجی معیار خاکستری

پاورپوینت نخ را بیشتر بشناسیم 0

پاورپوینت نخ را بیشتر بشناسیم

پاورپوینت نخ را بیشتر بشناسیم مباحث: دسته بندی نایکنواختیشناخت نپدلیل عمده پدید آمدن نپ چیست؟مهم‌ترین عیوب اثرات نایکنواختینتیجه کلی افزایش یکنواختیدستگاه سنجش نایکنواختی ظاهری نخعوامل ایجاد کننده نایکنواختیراه های کاهش نا یکنواختی

مقاله Prediction of the Permeability of Woven Fabrics 0

مقاله Prediction of the Permeability of Woven Fabrics

مقاله Prediction of the Permeability of Woven Fabrics In this study, the Hagen–Poiseuille formula has been used to establish the equation expressing the relationship between permeability of interyarn interstices and fabric structures. Validation with...