دسته: ژنتیک

اپیدرمی و اکولوژی ویروس ها 0

اپیدرمی و اکولوژی ویروس ها

  فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش) تعدادصفحات:۸۲ فهرست مطالب   مقدمه ۲ نمودارها ۲ اکولوژی ویروس‌ها ۶ عوامل بیولوژیکی ۸ ۱)خصوصیات ویروسها و گیاهان میزبان آنها ۸ ۱-۱ پایداری فیزیکی و غلظت نهایی ویروسها...