دسته: کار و اموراجتماعی

قوانین و مقررات كسب وكار 0

قوانین و مقررات کسب وکار

قسمتی از متن: تجار و معاملات تجارتی۱تاجرکسی است که شغل معمولی خودرامعاملات تجارتی قراربدهدمعاملات تجارتی ازقرارذیل است– خرید یا تحصیل هرنوع مال منقول به قصد فروش یا اجاره اعم از این که تصرفاتی درآن...

دانلود مقاله آشنایی با فعالیت های تربیتی و اجتماعی 0

دانلود مقاله آشنایی با فعالیت های تربیتی و اجتماعی

دانلود مقاله آشنایی با فعالیت های تربیتی و اجتماعی فعالیت های تربیتی و اجتماعی و موارد کاربرد آنهااهداف اساسی فعالیت های فوق برنامهمقایسه فعالیتهای فوق برنامه را با فعالیت های رسمیویژگیهای مربیان فعالیت های...

پاورپوینت خدمات سازمان تامين اجتماعی 0

پاورپوینت خدمات سازمان تامین اجتماعی

پاورپوینت خدمات سازمان تامین اجتماعی ‌سازمان‌ تأ‌مین‌اجتماعی‌ با بیش‌ از نیم‌ قرن‌ سابقه‌ فعالیت، به‌ واسطه‌ بیشترین‌ ارتباط‌ با بدنه‌ جمعیتی‌ کشور، گسترده‌ترین‌ نهاد در عرصه‌ نظام‌ بیمه‌های‌ اجتماعی‌ محسوب‌ می‌شود. این‌ سازمان، دامنه‌...