دسته: گوناگون

گزارش کارآموزی شهرداری 0

گزارش کارآموزی شهرداری

معرفی شهرداری:۱- حسابداری و امور مالی: در این قسمت کلیه ی عملیات مربوط به امور مالی و هزینه های انجام شده بررسی و ثبت می شود. ۲- بایگانی: کلیه پرونده های شهرداری در این...

بررسی انواع تانک 0

بررسی انواع تانک

تاریخچه تانک مرکاوا :در سال ۱۹۶۷ پس از جنگ شش روزه – جنگ ‘اعراب و اسرائیل’ یا جنگ ‘ماه ژوئن’ نیز نامیده می شود و درواقع نبرد اسرائیل با کشورهای عربی نظیر مصر، اردن،...

مقاله نیروی انتظامی 0

مقاله نیروی انتظامی

حماسه آفرینانای سربازان سرافراز راه قسط، امنیت در سایه تلاش شما طلوع می کند. عدالتْ وام دار بیداریشماست. با حضور ایثارگرانه تان، ظلمْ جرأت برآمدن ندارد. آرامش، هدیه ای الهی است که چشمان نگهبان...

بانک شماره موبایل دانشجویان 0

بانک شماره موبایل دانشجویان

۰۹۱۱  9012  0913  0914  9015  0916  0917  0918  0919 و برخی شماره های ایرانسل است که در دو فایل اکسل قرار دارد.فایل اول شامل: ۸۸۷۷۵ شمارهفایل دوم شامل: ۱۳۹۱۲ شمارهاین بانک دارای دسته بندی...

۹۰۰ هزار شماره موبایل صاحبان فروشگاه های کل کشور 0

۹۰۰ هزار شماره موبایل صاحبان فروشگاه های کل کشور

بزرگترین بانک شماره صاحبان فروشگاه های کشور کاملا تفکیک شده براساس عنوان شغلی کشور شماره موبایل فروشندگان لوازم اسباب بازی شماره موبایل فروشندگان نصب آنتن شماره موبایل فروشندگان اثاثیه منزل شماره موبایل فروشندگان لوازم...