دسته: گوناگون

کاراموزی ایستگاه گاز 0

کاراموزی ایستگاه گاز

کاراموزی ایستگاه گاز      فرمت فایل: WORD قابل ویرایش تعدادصفحات:۶۳ مقدمه : ایستگاههای تقویت فشار گاز  تشریح کلی تاسیسات LP(Clark Engine Compressor) : مایع گیرهای مسیر ورودی گاز به ایستگاه   : SCRUBBER مسیر...

کارآموزی در اداره مالیاتی 0

کارآموزی در اداره مالیاتی

کارآموزی در اداره مالیاتی      فرمت فایل: WORD قابل ویرایش تعدادصفحات:۴۷ فصل ۱ :            معرفی سازمان امور مالیاتی تاریخچه تشکیل سازمان امورمالیاتی نظام جامع مالیاتی ۱-۴) شرح وظایف سازمان فصل ۲:          ...

کار آموزی کارخانه موزائیک 0

کار آموزی کارخانه موزائیک

کار آموزی کارخانه موزائیک      فرمت فایل: WORD قابل ویرایش تعدادصفحات:۵۳ فهرست معرفی شرکت                                                                                          مشخصات عمومی کار خانه مشخصات فنى موزائیک هاى تولیدى کارخانجات یزدموزائیک دسته بندی محصولات دسته بندی محصولات برحسب کیفیت...

گزارش کارآموزی خدمات کامپیوتری 0

گزارش کارآموزی خدمات کامپیوتری

گزارش کارآموزی خدمات کامپیوتری      فرمت فایل: WORD قابل ویرایش تعدادصفحات:۷۳ فهرست مطالب عنوان                                                                                                                                         صفحه چکیده مقدمه فصل اول ۱-۱- معرفی محل کارآموزی ۱۲-– معرفی کل شرکت کامپیوتری ۱-۳– شرح کلی فعالیت های...

گزارش كارآموزي اداره توزیع برق 0

گزارش کارآموزی اداره توزیع برق

گزارش کارآموزی اداره توزیع برق      فرمت فایل: WORD قابل ویرایش تعدادصفحات:۲۷ فهرست مطالب:                                                                                             صفحه تاریخچه احداث شرکت اداره برق ……………………………………………………………………………………….۵ اهداف بنیادین بخش توزیع در صنعت برق……………………………………………………………………………۵ آدرس محل کاراموزی………………………………………………………………………………………………………..۵ کروکی محل...

کار آموزی ساختمان فلزی 0

کار آموزی ساختمان فلزی

کار آموزی ساختمان فلزی فرمت فایل: WORD قابل ویرایش تعدادصفحات:۳۳ فهرست مطالب شماره صفحات فصل اول :      ۱- معرفی مکان کارآموزی………………………………………………………………………………………………. ۶    فصل دوم  ( مراحل اجرای پروژه ) : ۲- آماده سازی محوطه……………………………………………………………………………………………………..۷...

گــزارش كـارآمـــوزی مدیریت، نظارت و اجرای نقشه های ساختمانی 0

گــزارش کـارآمـــوزی مدیریت، نظارت و اجرای نقشه های ساختمانی

گــزارش کـارآمـــوزی مدیریت، نظارت و اجرای نقشه های ساختمانی فرمت فایل: WORD قابل ویرایش تعدادصفحات:۵۶ عنوان فصل اول مقدمه شرح: مدیریت کارهای ساختمانی فصل دوم محل احداث پروژه انواع نقشه های ساختمانی روش های...

کاراموزی درکارخانه نوشابه زمزم 0

کاراموزی درکارخانه نوشابه زمزم

کاراموزی درکارخانه نوشابه زمزم فرمت فایل: WORD قابل ویرایش تعدادصفحات:۲۰ پروسه تولید نوشابه در کارخانه زمزم: تصفیه آب: تصفیه توسط اسمز معکوس: ۲) متابی سولفیت سدیم. عصاره خانه: فرمولاسیون ساخت عصاره های کارخانه های...