دسته: گوناگون

کاراموزی در جهاد کشاورزی 0

کاراموزی در جهاد کشاورزی

کاراموزی در جهاد کشاورزی فرمت فایل: WORD قابل ویرایش تعدادصفحات:۳۰ فهرست : فصل اول :آشنایی با مکان کار آموزی تاریخچه اهداف و وظایف شکل گیری و پیدایش روابط عمومی در جهاد کشاورزی اهداف و...

ضرب المثل های ایرانی 0

ضرب المثل های ایرانی

ضرب المثل های ایرانی آبکش و نگاه کن که به کفگیر میگه تو سه سوراخ داری ! آب که از سر گذشت، چه یک ذرع چه صد ذرع ـ چه یک نی چه چه...

کار آموزی ساختمان فلزی 0

کار آموزی ساختمان فلزی

کار آموزی ساختمان فلزی فرمت فایل: WORD قابل ویرایش تعدادصفحات:۳۳ فهرست مطالب شماره صفحات فصل اول :      ۱- معرفی مکان کارآموزی………………………………………………………………………………………………. ۶    فصل دوم  ( مراحل اجرای پروژه ) : ۲- آماده سازی محوطه……………………………………………………………………………………………………..۷...

گــزارش كـارآمـــوزی مدیریت، نظارت و اجرای نقشه های ساختمانی 0

گــزارش کـارآمـــوزی مدیریت، نظارت و اجرای نقشه های ساختمانی

گــزارش کـارآمـــوزی مدیریت، نظارت و اجرای نقشه های ساختمانی فرمت فایل: WORD قابل ویرایش تعدادصفحات:۵۶ عنوان فصل اول مقدمه شرح: مدیریت کارهای ساختمانی فصل دوم محل احداث پروژه انواع نقشه های ساختمانی روش های...

کاراموزی ایستگاه گاز 0

کاراموزی ایستگاه گاز

کاراموزی ایستگاه گاز      فرمت فایل: WORD قابل ویرایش تعدادصفحات:۶۰ به نام خالق هستی مقدمه :  ایستگاههای تقویت فشار گاز  تشریح کلی تاسیسات LP(Clark Engine Compressor) : مایع گیرهای مسیر ورودی گاز به...

گزارش کارآموزی رشته برق در  ایستگاه  برق  KV400 0

گزارش کارآموزی رشته برق در ایستگاه برق KV400

گزارش کارآموزی رشته برق در ایستگاه برق KV400 قسمتی از متن:تولید الکتریسیته ساکن و اندازه گیری آن و انجام تحقیقات اولیه توسط فیزیکدانی بنام کولن و سپس تولید الکتریسیته جاری با استفاده از نوعی...

کارآموری فعالیت در شرکت طراحی و گرافیکی 0

کارآموری فعالیت در شرکت طراحی و گرافیکی

کارآموری فعالیت در شرکت طراحی و گرافیکی فرمت فایل: WORD قابل ویرایش تعدادصفحات:۸۹ دانشکده فنی و مهندسی گروه کامپیوتر گزارش کارآموزی کاردانی پیوسته / گرایش نرم افزار موضوع کارآموزی : فعالیت در شرکت طراحی...

طرح پايان كارآموزي شركت پايه بتون بينالود 0

طرح پایان کارآموزی شرکت پایه بتون بینالود

طرح پایان کارآموزی شرکت پایه بتون بینالود فرمت فایل: WORD قابل ویرایش تعدادصفحات:۶۲ پیاده کردن نقشه پیاده کردن نقشه بادوربین میخ های آف پیاده کردن نقشه درامتدادمیخ آف جوشکاری باقوس الکتریکی احتیاطات ایمنی درجوشکاری...

پروژه کارآموزی کاتالیست پمپ کمپرسور 0

پروژه کارآموزی کاتالیست پمپ کمپرسور

پروژه کارآموزی کاتالیست پمپ کمپرسور فرمت فایل: WORD قابل ویرایش تعدادصفحات:۸۱ کاتالیست: تقسیم بندی کاتالیستها: پایه کاتالیست: خواص پایه کاتالیست :  فلز فعال:  فعال کننده های کاتالیست: خواص فیزیکی کاتالیست : ۱- وزن مخصوص...

گزارش کار شرکت در پروژه احداث 254 متر شبکه فشار متوسط هوایی و یک دستگاه ترانس 20/25 0

گزارش کار شرکت در پروژه احداث ۲۵۴ متر شبکه فشار متوسط هوایی و یک دستگاه ترانس ۲۰/۲۵

گزارش کار شرکت در پروژه احداث ۲۵۴ متر شبکه فشار متوسط هوایی و یک دستگاه ترانس ۲۰/۲۵ فرمت فایل: WORD قابل ویرایش تعدادصفحات:۲۰ فهرست مطالب عنوان صفحه چکیده ۴ فصل اول : شرکت های...