دسته: Delphi

پروژه سورس برنامه نقاشی به زبان دلفی 7 0

پروژه سورس برنامه نقاشی به زبان دلفی ۷

سورس برنامه نقاشی به زبان دلفی ۷ قابلیت های برنامه:در این برنامه علاوه بر رسم خطوط و شکل های هندسی مختلف و همچنین انتخاب رنگ های متنوع از بخش جعبه رنگ، قابلیت های زیر...

پروژه ارزیابی عبارات محاسباتی ریاضی با استفاده از ماشین DFA به زبان دلفی7 (همراه سورس برنامه) 0

پروژه ارزیابی عبارات محاسباتی ریاضی با استفاده از ماشین DFA به زبان دلفی۷ (همراه سورس برنامه)

پروژه ارزیابی عبارات محاسباتی ریاضی با استفاده از ماشین DFA به زبان دلفی۷ (همراه سورس برنامه) قابلیت های برنامه: در این برنامه قابلیتی در نظر گرفته شده که ارزیابی عبارت ریاضی وارد شده به...

سورس برنامه سیستم آموزشگاه کانون قلم چی + داکیومنت 0

سورس برنامه سیستم آموزشگاه کانون قلم چی + داکیومنت

توضیحات:از قابلیتهای این برنامه می توان به موارد زیر اشاره نمود: اضافه کردن، حذف، چاپ، جستجو، ویرایش، محاسبه قیمت آزمونها.امکان گزارشگیری و  نمایش اطلاعات تمامی داوطلبین و پشتیبانان کانون.پروژه ای را که در پیش...