دسته: Excel

برنامه ریزی آسان ویژه آزمون ارشد 0

برنامه ریزی آسان ویژه آزمون ارشد

توضیحات:به راحتی تصمیم بگیرید روزی چند صفحه درس بخوانید!!با استفاده از این فایل شما قادر خواهید بود به راحتی با توجه به تعداد روزهای مانده و تعداد  کل صفحه های کتاب برای آزمون برنامه...