دسته: Java

نمونه مسائل جاوا 0

نمونه مسائل جاوا

نمونه مسایل کدنویسی جاوا، شامل: برنامه ای بنویسید که ۳ ورودی را دریافت و آن ۳ را چاپ کند.تعداد سطر و ستون را گرفته، جدولی رسم کند که در هر خانه کلمه hello را...