دسته: Matlab

دانلود برنامه پروژه تشخیص رنگ با متلب 0

دانلود برنامه پروژه تشخیص رنگ با متلب

توضیحات: این برنامه رنگ مورد نظر را تشخیص داده و آن را در زمینه سیاه با رنگ سفید جدا میکند. این برنامه شامل سه فایل متلب است که به سه بخش جداگانه تقسیم شده...

کد متلب درونیابی لاگرانژ 0

کد متلب درونیابی لاگرانژ

کد متلب درونیابی لاگرانژ این فایل شامل کد درونیابی لاگرانژ در متلب بهمراه فایل توضیحات،چگونگی نوشته شدن کد،خروجی گرفتن،اصلاح و …. می باشد.