تهران آی پی

پاورپوینت مروری بر استاندارد ISO TS 16949 2002 0

پاورپوینت مروری بر استاندارد ISO TS 16949 2002

پاورپوینت مروری بر استاندارد ISO TS 16949 2002 نیازمندیهای سیستم های مدیریت کیفیت در صنایع خودرو اهداف پاورپوینت استاندارد :۱- تاریخچه۲- اهداف ISO TS 16949 20023- آشنایی با نیازمندیهای ISO TS 16949 20024- بررسی مقایسه...

دوره آموزشی مبانی و تشریح الزامات سیستم مدیریت كیفیت مبتنی بر استاندارد ISO 9001 2000 0

دوره آموزشی مبانی و تشریح الزامات سیستم مدیریت کیفیت مبتنی بر استاندارد ISO 9001 2000

دانلود پاورپوینت دوره آموزشی آشنایی با مبانی و تشریح الزامات سیستم مدیریت کیفیت مبتنی بر استاندارد ISO 9001 2000 فهرست مطالب: شکل گیری و سیر تکاملی سیستم های کیفیتمعرفی سازمان بین المللی استاندارد ISOمعرفی...

مدیریت کیفیت فراگیر؛ Total Quality Management 0

مدیریت کیفیت فراگیر؛ Total Quality Management

مدیریت کیفیت فراگیر Total Quality Management فهرست مطالب:سیر تحول مفاهیم و نگرشهای کیفیتسیر تحول استانداردهای مدیریت کیفیتآشنایی با مدلهای تعالی سازمانی با تمرکز بر EFQMآشنایی با برخی از ابزارهای مدیریت کیفیت فراگیرتجزیه و تحلیل...

تجزیه و تحلیل سیستم های اندازه گیری MSA 0

تجزیه و تحلیل سیستم های اندازه گیری MSA

پاورپوینت تجزیه و تحلیل سیستم های اندازه گیری Measurement Systems Analysis فهرست مطالب:اهمیت کیفیت اندازه گیریفرآیند/سیستم اندازه گیریتقسیم بندی کلی خطاهای سیستم اندازه گیریآیا کالیبراسیون برای تائید کیفیت اندازه گیری کافیست؟انواع خطاهای سیستم اندازه...

مدیریت فرایند 0

مدیریت فرایند

مدیریت فرایند:۱- مجموعه‌ فعالیتهایی است که داده‌ها (ورودیها) را به ستانده‌ها (خروجیها) تبدیل می‌کند.۲- یک فعالیـت که با  استفاده از منابـع و بصـورت هدایت شده در جهت کسب توانایی برای تبدیل داده ها به ...

کیفیت (Quality) 0

کیفیت (Quality)

کیفیت کار:کیفیت بطور استثنائی بالاست. همواره دقیق، درست و در کشف خطاهای خود و دیگران سریع است.گاهی عالی کار می کند، ولی معمولاً دقیق است. تعداد کاری که باید تکرار شود قابل اغماض است....

اصول مدیریت و تئوری سازمان 0

اصول مدیریت و تئوری سازمان

اصول مدیریت و تئوری سازمانمنبع: رابینز، استیفن پی. و سنزو، دیوید ای.دی.، مبانی مدیریت، دفتر پژوهشهای فرهنگی، ترجمه سید محمد اعرابی، ۱۳۸۵ فهرست مطالب:مدیریت و مدیرانمبانی برنامه ریزیمبانی تصمیم گیریمبانی طراحی ساختارمدیریت منابع انسانیمبانی...