تهران آی پی

منابع کنکور ارشد جامعه شناسی 0

منابع کنکور ارشد جامعه شناسی

منابع کنکور ارشد جامعه شناسی توضیحات:منابع کارشناسی ارشد جامعه شناسی شامل :نظریه های جامعه شناسیروش تحقیق در علوم اجتماعیحوزه های جامعه شناسیحوزه های توسعه و برنامه ریزیحوزه های مردم شناسیحوزه های جمعیت شناسیانسان شناسیزبانمهمترین...

تحقیق بررسی ذهن آگاهی روشی مدرن برای فرار از خیالات و اقامت در زمان 0

تحقیق بررسی ذهن آگاهی روشی مدرن برای فرار از خیالات و اقامت در زمان

تحقیق بررسی ذهن آگاهی روشی مدرن برای فرار از خیالات و اقامت در زمان قسمتی از متن:گر چه شاید بتوان معادل‌های فارسی دیگر و شاید بهتری برای mindfulness یافت، اما شاید ذهن آگاهی ترجمه...