تهران آی پی

مقاله سرمایه گذاری 0

مقاله سرمایه گذاری

مقاله سرمایه گذاری مقدمه: بدون شک مهمترین انگیزه سرمایه گذرای کسب سود مورد استفاده توسط سرمایه‌گذاران می‌باشد و مطالعات و پژوهشهای انجام شده درباره سود حسابداری و احکام مرتبط با آن یکی بیشترین تلاشهای...

رشد نقدینگی و مهار آن 0

رشد نقدینگی و مهار آن

رشد نقدینگی و مهار آن در سال ۷۳ که سیاستهای تعدیل برنامه اول موجب افزایش بیش از حد پیش‌بینی نقدینگی شده بود‌، یکی از محورهای اساسی سیاستهای پولی مهار رشد نقدینگی قرار گرفت‌. به...

مقاله طرح های بازاریابی 0

مقاله طرح های بازاریابی

مقاله طرح های بازاریابی قسمتی از متن: دوران‌های رکود اقتصادی فشار فزاینده ای به سازمانهای فروش وارد می‌آورند و همینطور که مشتریان از خرج [و خرید] خود می زنند معاملات کمتری دیده شده و...

پایان نامه ورشکستگی و اثرات آن 0

پایان نامه ورشکستگی و اثرات آن

پایان نامه ورشکستگی و اثرات آن مقدمه:اشخاص در طول زندگی خود ممکن است دچار مشکلات اقتصادی گردند، به‌طوری که قادر به پرداخت دیونی که برعهده دارند نباشند و دارایی آنها کفاف پرداخت بدهی آنها...

پایان نامه نقش زنان در اقتصاد روستا 0

پایان نامه نقش زنان در اقتصاد روستا

پایان نامه نقش زنان در اقتصاد روستا قسمتی از متن:اقتصاد روستا، فعالیتهایی را در بر می گیرد که هر یک بر حسب گستردگی و وسعتی که دارد در ارتقاء درآمد روستائیان مؤثر می باشد....

دانلود مقاله تحقیق نقش دولت در اقتصاد 0

دانلود مقاله تحقیق نقش دولت در اقتصاد

دانلود مقاله تحقیق نقش دولت در اقتصاد دانلود مقاله تحقیق نقش دولت در اقتصادمقدمه:مسأله جایگاه دولت و نقش آن در اقصاد از زمان پیدایش دانش اقتصاد همواره مورد بحث اقتصاددانان و صاحبان اندیشه در...