تهران آی پی

پروژه شبیه سازی سیستمهای کنترل چند متغیره (شبیه سازی با نرم افزار متلب) 0

پروژه شبیه سازی سیستمهای کنترل چند متغیره (شبیه سازی با نرم افزار متلب)

پروژه شبیه سازی سیستمهای کنترل چند متغیره (شبیه سازی با نرم افزار متلب) قسمتی از متن:برای بدست آوردن صفرهای دکوپله ی ورودی توجه داریم چون تحقق مینیمال است پس کنترل پذیر و رویت پذیر...

مبانی فناوری اطلاعات 0

مبانی فناوری اطلاعات

مبانی فناوری اطلاعات تعریف معناشناختی: اطلاعات دارای معنا و موضوع است، اطلاعات آگاهی یا دستوری درباره چیزی یا کسی است. تعریف دیگر : اطلاعات عبارت است از تمام ایده ها، واقعیتها، کارهای خلاقانه ذهن...

پروژه شبیه سازی سیستمهای کنترل چند متغیره (شبیه سازی با نرم افزار متلب) 0

پروژه شبیه سازی سیستمهای کنترل چند متغیره (شبیه سازی با نرم افزار متلب)

پروژه شبیه سازی سیستمهای کنترل چند متغیره (شبیه سازی با نرم افزار متلب) قسمتی از متن: ماتریس پیش جبران ساز یک روش برای کاهش تداخل سیستم است و از روی باند های گشگورین مشخص...

سمینار طراحی کنترل کننده تطبیقی برای روبوت به منظور تعقیب مدل مرجع 0

سمینار طراحی کنترل کننده تطبیقی برای روبوت به منظور تعقیب مدل مرجع

سمینار طراحی کنترل کننده تطبیقی برای روبوت به منظور تعقیب مدل مرجع توضیحات مقاله :چکیده:به طور کلی کنترل روبوت ها- روبوت های سیار و بازوهای ماشینی- توجه مهندسین کنترل را برای چندین دهه به...