تهران آی پی

مقاله پروسه های تعمیر قطعات بزرگ صنعتی تعمیر یا تخریب چگالش همیشگی صنعت 0

مقاله پروسه های تعمیر قطعات بزرگ صنعتی تعمیر یا تخریب چگالش همیشگی صنعت

چکیده: عملیات ساخت، تولید، حمل و نقل و نصب قطعات عظیم الجثه صنعتی مستلزم صرف هزینه های هنگفت، زمان زیاد و امکانات ویژه ای است. به همین دلیل سیاست گذاری های صنایع دنیا به طور...

آزمایش پاندول ساده 0

آزمایش پاندول ساده

تئوری و تجزیه و تحلیل آزمایش:هنگامی که یک سیستم متعادل مکانیکی از حالت خود تعادل خود خارج شده و رها می گردد ارتعاشات آزاد خواهیم داشت. در این صورت نباید هیچ تحریکی از خارج...

آزمایش پاندول مرکب 0

آزمایش پاندول مرکب

تئوری و تجزیه و تحلیل آزمایش:در پاندول مرکب برخلاف پاندول ساده، جرم نقطه ای فرض نمی شود. بلکه جرم در تمام طول پاندول توزیع شده است.در اینجا پاندول مرکب در حالت کلی به صورت...

آزمایش تعادل بیفیلار 0

آزمایش تعادل بیفیلار

تئوری و تجزیه و تحلیل آزمایش:یکی از روش های ساده برای محاسبه ممان اینرسی یک جسم حول محوری که از مرکز جرم آن می گذرد استفاده از تعادل بیفیلار است. در این روش جسم...

آزمایش سیستم جرم و فنر 0

آزمایش سیستم جرم و فنر

تئوری و تجزیه و تحلیل آزمایش:بطور کلی یک سیستم نوسانی شامل سه عضو اصلی است که عبارتند از: یک وسیله برای ذخیره انرژی پتانسیل(مثل فنر)، یک وسیله برای ذخیره انرژی جنبشی (مثل یک وزنه)...

آزمایش نوسانات پیچشی (با استهلاک ویسکوز) 0

آزمایش نوسانات پیچشی (با استهلاک ویسکوز)

تئوری و تجزیه و تحلیل آزمایش:معادله حرکت نوسانی در یک سیستم پیچشی با یک درجه آزادی همراه با استهلاک ویسکوز به صورت زیر محاسبه می شود: … فهرست مطالب:هدف آزمایشتئوری و تجزیه و تحلیل...

آزمایش جذب کننده دینامیکی ارتعاشات 0

آزمایش جذب کننده دینامیکی ارتعاشات

تئوری و تجزیه و تحلیل آزمایش:جذب کننده دینامیکی، یک سیستم فرعی مکانیکی است که برای کاهش یا از بین بردن ارتعاشات ناخواسته در ماشین ها بکار می رود. این روش بخصوص در ماشین های...