تهران آی پی

شبیه سازی و آموزش میکرومتر 25-0 میلیمتری با دقت 0.01 میلی با استفاده از Flash Player 0

شبیه سازی و آموزش میکرومتر ۲۵-۰ میلیمتری با دقت ۰٫۰۱ میلی با استفاده از Flash Player

توضیح:یک مجموعه آموزشی شامل یک فایل فلاش که اساس کار و استفاده از میکرومتر را شبیه سازی می کند.استفاده از این فایلهای فلاش برای آموزش به تمامی دانش آموزان و دانشجویان مکانیک توصیه می...

شبیه سازی و آموزش میکرومتر 1-0 اینچی با دقت 0.0001 با استفاده از Flash Player 0

شبیه سازی و آموزش میکرومتر ۱-۰ اینچی با دقت ۰٫۰۰۰۱ با استفاده از Flash Player

توضیح:یک مجموعه آموزشی شامل یک فایل فلاش که اساس کار و استفاده از میکرومتر را شبیه سازی می کند.استفاده از این فایلهای فلاش برای آموزش به تمامی دانش آموزان و دانشجویان مکانیک توصیه می...

شبیه سازی و آموزش میکرومتر 1-0 اینچی با دقت 0.001 با استفاده از Flash Playe 0

شبیه سازی و آموزش میکرومتر ۱-۰ اینچی با دقت ۰٫۰۰۱ با استفاده از Flash Playe

توضیح:یک مجموعه آموزشی شامل یک فایل فلاش که اساس کار و استفاده از میکرومتر را شبیه سازی می کند.استفاده از این فایلهای فلاش برای آموزش به تمامی دانش آموزان و دانشجویان مکانیک توصیه می...

مقاله خواص مکانیکی آلیاژهای AA7075 در فرایندهای رسوب سختی مختلف و ارتباط آن با مقاومت به ترک ناشی از 0

مقاله خواص مکانیکی آلیاژهای AA7075 در فرایندهای رسوب سختی مختلف و ارتباط آن با مقاومت به ترک ناشی از

چکیده: در این مقاله درباره تاثیر دو نوع از فرآیندهای رسوب سختی (T73 و T7351) بر روی خواص مکانیکی آلیاژ AA7075 و به دنبال آن اثراتی که هر یک بر روی مقاومت ترک ناشی از...

بررسی تاثیر حرارت ورودی بر ریزساختار فصل مشترك و منطقه متاثر از حرارت در اتصال غیر مشابه فولاد 310 ب 0

بررسی تاثیر حرارت ورودی بر ریزساختار فصل مشترک و منطقه متاثر از حرارت در اتصال غیر مشابه فولاد ۳۱۰ ب

چکیده: در این تحقیق فلز پایه فولاد زنگ نزن آستنیتی AISI 310 و آلیاژ پایه نیکل- کروم ASTM A560 توسط روشهای جوشکاری ذوبی الکترود تنگستنی (GTAW) و قوس دستی معمولی (SMAW) به یکدیگر متصل شدند....