تهران آی پی

تحقیق دی الکتریک و کاربرد آن 0

تحقیق دی الکتریک و کاربرد آن

تحقیق دی الکتریک و کاربرد آن مقدمه :از زمانیکه آزمایشهای ابتدایی روی الکتریسیته ساکن جهت منزوی کردن بار الکتریکی ساکن توسط مواد دی الکتریکی که بار را به خارج هدایت نمی کنند ، صورت...

تحقیق سیستم های رادیوگرافی 0

تحقیق سیستم های رادیوگرافی

تحقیق سیستم های رادیوگرافی مقدمه:پرتوهای الکترومغناطیس با طول موجهای بسیار کوتاه ،‌یعنی پرتوهای X و   ، بدرون محیطهای مادی جامد نفوذ کرده ولی تا حدی بوسیله آنها جذب می شوند. میزان جذب به چگالی...

جنگ الکترونیکی 0

جنگ الکترونیکی

جنگ الکترونیکی مقدمه: اهمیت اقدامات جنگ الکترونیک: استفاده از تجهیزات الکترونیکی یا بطور مستقل انجام می‌گیرد. مانند رادارها و مخابرات و یا به صورت همراه و جزئی از سلاحهای نظامی دفاعی، مانند موشکها و...

تحقیق تجارت الکترونیکی (کسب و کار) 0

تحقیق تجارت الکترونیکی (کسب و کار)

تحقیق تجارت الکترونیکی (کسب و کار) قسمتی از متن:کسب و کار الکترونیکی همان تجارت الکترونیکی است. با این تفاوت که فرآیندهای داخلی، از قبیل تولید، مدیریت انبار، توسعه محصول، مدیریت ریسک، مدیریت سرمایه، مدیریت...

مقاله جنگ الکترونیک 0

مقاله جنگ الکترونیک

مقاله جنگ الکترونیک مقدمه:برای دستیابی و امکان برقراری ارتباط امن بین یگانها می توان از روشها و تکنولوژیهای پیشرفته ای استفاده کرد. مثلاً می توان زمان و حجم مکانی را که یک شخص غیرمجاز...

تحقیق تعاریف اساسی الکترونیک 0

تحقیق تعاریف اساسی الکترونیک

تحقیق تعاریف اساسی الکترونیک قسمتی از متن:اجسام از نظر الکتریکی به سه دسته تقسیم می شوند :عایق : اجسام عایق جریان برق را اصلاً عبور نمی دهند ، مانند چوب .هادی : اجسام هادی...