برچسب: آن

رشد نقدینگی و مهار آن 0

رشد نقدینگی و مهار آن

رشد نقدینگی و مهار آن در سال ۷۳ که سیاستهای تعدیل برنامه اول موجب افزایش بیش از حد پیش‌بینی نقدینگی شده بود‌، یکی از محورهای اساسی سیاستهای پولی مهار رشد نقدینگی قرار گرفت‌. به...

تئوری یادگیری و انواع آن 0

تئوری یادگیری و انواع آن

تئوری یادگیری و انواع آن ]مقدمه[ این متن بر دو نظریه اصلی تمرکز دارد. نظریه اول (H1) مربوط می شود به یادگیری درون سازمانی (intra – organizational learning)  که بر اثرات شاخصهای سازمان یادگیرنده...

مروری بر پارچه‌های سه بعدی و کاربردهای مختلف آن 0

مروری بر پارچه‌های سه بعدی و کاربردهای مختلف آن

مروری بر پارچه‌های سه بعدی و کاربردهای مختلف آن معمولاً جنس نخ‌های متصل کننده منوفیلامنت پلی‌استر یا پلی‌آمید هستند و نوع نخ پارچه‌های سطحی با توجه به کاربرد نهائی پارچه می‌تواند پلی‌استر، نایلون و...