برچسب: ارزشیابی

پایان نامه بررسی مسائل ومشکلات مدیران گروههای آموزشی 0

پایان نامه بررسی مسائل ومشکلات مدیران گروههای آموزشی

مقدمه:درانجام هر کاری وتحقق بخشیدن به اهداف کم وبیش مشکلاتی پیش روی مجریان امرخواهد  بود .مسلماً گستردگی کارموجب افزوده شدن بر میزان مسائل ومتعاقباٌ حجم مشکلا ت خواهد شد .آن چه که باید بیشتر...

پایان نامه-بررسی نگرش معلمین ب شیوه های ارزشیابی 0

پایان نامه-بررسی نگرش معلمین ب شیوه های ارزشیابی

فرمت فایل: WORD قابل ویرایش تعدادصفحات:۲۵ فهرست مطالب عنوان صفحه چکیده ……………….. ۱ فصل اول : بیان مسئله  بیان مسئله  ………………  2 اهداف تحقیق ……………. ۳ اهمیت و ضرورت…………. ۴ سوالات پژوهشی ………… ۵...

پایان نامه-بررسی نگرش معلمین ب شیوه های ارزشیابی 0

پایان نامه-بررسی نگرش معلمین ب شیوه های ارزشیابی

فرمت فایل: WORD قابل ویرایش تعدادصفحات:۲۵ فهرست مطالب عنوان صفحه چکیده ……………….. ۱ فصل اول : بیان مسئله  بیان مسئله  ………………  2 اهداف تحقیق ……………. ۳ اهمیت و ضرورت…………. ۴ سوالات پژوهشی ………… ۵...

اجزاء و ارزشیابی یادگیری 0

اجزاء و ارزشیابی یادگیری

اجزاء و ارزشیابی یادگیری انتخاب و اجرای فعالیت های یادگیری روش ها و تکنیک های مختلف ارائه آموزشی برای انتقال مواد آموزشی که باید توسط مخاطب آموخته شود، در دسترس است. تکنیک ها روشهایی...