برچسب: جامعه شناسی

خانواده و دشواریهای رفتاری کودکان 0

خانواده و دشواریهای رفتاری کودکان

خانواده و دشواریهای رفتاری کودکان مقدمه دریافت تربیت حقی است برای فرزندان، و طبعا جهت ما تکلیفی سنگین بهمراه دارد. آنها نیاز دارند که ساخته شوند و بعمل آیند، فردی مفید بحال خود و...

تهاجم فرهنگی و آثار آن 0

تهاجم فرهنگی و آثار آن

تهاجم فرهنگی و آثار آن «بسم الله الرحمن الرحیم»   مقدمه مستکبران و جهانخواران از دیرباز جهت تحقق اهداف شوم خود سعی بر فرهنگ سازی و تخریب فرهنگ ملت ها را داشته اند آنان...

حجم نمونه و جامعه آماری 0

حجم نمونه و جامعه آماری

حجم نمونه و جامعه آماری حجم نمونه و جامعه آماری در تعریف نمونه یا جمعیت نمونه باید گفت، در معنای کلی هر فرد از جامعه را می‌توان نمونه آن جامعه خواند. اما در معنای...

تعریف جرم سیاسی 0

تعریف جرم سیاسی

تعریف جرم سیاسی فهرست عنوان های اصلی   عنوان صفحه بخش اول- احکام و مسائل جرم سیاسی………………………………………………………… ۱ فصل اول – تعریف جرم سیاسی و ماهیت و ضوابط تشخیص آن…………………………………………. ۱ فصل دوم- تاریخچه...

تعزیه 0

تعزیه

تعزیه خاستگاه و زمان پیدایی تعزیه خوانی پیوند تعزیه با اسطوره و آیین بحث و گفتگو درباره خاستگاه تعزیه و زمان پیدایی تعزیه خوانی در جامعه ایران، دو موضوع بسیار مهم در تاریخ تعزیه...

جامعه شیعه در نخاوله (۱ و ۲) 0

جامعه شیعه در نخاوله (۱ و ۲)

جامعه شیعه در نخاوله (۱ و ۲) مقاله حاضر بخش نخست مقاله ای بلند است که درباره «جامعه شیعه در مدینه» نگارش یافته و فصول اصلی آن عبارتند از: امیرنشین شیعی بنوالحسین، اشراف حسینی...

بلوغ ( تولدی دیگر) 0

بلوغ ( تولدی دیگر)

بلوغ ( تولدی دیگر) مفهوم بلوغ را بطور کلی به منزله دوره‌ای از حیات انسانی تلقی می‌کنند که «مرحله‌ بی‌فراری و نابسامانی» است. مرحله ای از زندگی فرد که در آن، این نابسامانی‌ها و...

تأثیر آموزش مهارتهای زندگی بر سلامت روانی نوجوانان 0

تأثیر آموزش مهارتهای زندگی بر سلامت روانی نوجوانان

تأثیر آموزش مهارتهای زندگی بر سلامت روانی نوجوانان خلاصه انسان با توجه به پیچیدگی‌ها و دشواری‌های زندگی جهت رسیدن به رشد و پیشرفت در جنبه‌های گوناگون می‌‌بایست از توانایی لازم و کافی جهت مقابله...

اوقات فراغت و مدیریت آن 0

اوقات فراغت و مدیریت آن

اوقات فراغت و مدیریت آن مقدمه افزایش امکانات مادی ، کاهش زمان کار روزانه ، افزایش تعطیلات هفتگی و سالانه ، پیدایش سالهایی در دوران جوانی که فرد با فقدان و یا کمی مسئولیت...