برچسب: جهانخواران

تهاجم فرهنگی و آثار آن 0

تهاجم فرهنگی و آثار آن

تهاجم فرهنگی و آثار آن «بسم الله الرحمن الرحیم»   مقدمه مستکبران و جهانخواران از دیرباز جهت تحقق اهداف شوم خود سعی بر فرهنگ سازی و تخریب فرهنگ ملت ها را داشته اند آنان...