برچسب: حالات

کودک آزاری 0

کودک آزاری

کودک آزاری کودک آزاری[۱] کودک آزاری و مسامحه به کلیه صدمات و آزارهای جسمی[۲]، آزارهای روانی و خلقی[۳]، آزارهای جنسی[۴] و سهل انگاری[۵] یا بدرفتاری[۶] با کودک گفته می شود که توسط شخصی که...