برچسب: حدود وظايف و اختيارات بازپرس

گزارش کار شروع تشكيل پرونده كيفري تا پایان 0

گزارش کار شروع تشکیل پرونده کیفری تا پایان

گزارش کار شروع تشکیل پرونده کیفری تا پایان مقدمه:قوانین کیفری «ماهری» اغلب با هدف حفظ نظم و صیانت از ارزش‌های حاکم بر یک جامعه تدوین می‌شود. بدیهی است که این ارزش‌ها اهمیتی یکسان ندارند...