برچسب: حرارت جيوه

ابررسانایی 0

ابررسانایی

ابررسانایی ابر رسانایی به ترکیب جالب خواص الکتریکی و مغناطیسی فلزات مشخصی که در درجات حرارت خیلی پایین در آنها به وجود می‌آید اطلاق می شود. یک چنین دمایی اولین بار در سال ۱۹۰۸...