برچسب: حسابرسی

حسابرسی (Audit) درحسابداری و روشهای آماری آن 0

حسابرسی (Audit) درحسابداری و روشهای آماری آن

حسابرسی (Audit) درحسابداری و روشهای آماری آن مقدمه: افزایش روزافزون انواع مختلف اشیاء، ثبت و اسناد مربوط به آنها مدتهاست که نظر متخصصین حسابداری، حسابرسی و بطور کلی متخصصین امور مالی را بخود جلب...

حسابرسی 0

حسابرسی

حسابرسی مقدمه وجود اطلاعات مالی قابل اتکا ، لازمه بقای جامعه امروزین است. فرد سرمایه گذاری که تصمیم به خرید یا فروش سهام می گیرد، بانکداری که در مورد تأیید یک تقاضای وام تصمیم...