برچسب: حضرت امام سجاد(ع)

تحقیق در مورد امام سجاد(ع) 0

تحقیق در مورد امام سجاد(ع)

تحقیق در مورد امام سجاد(ع) بخشی از متن اصلی : اسم مبارک آن بزرگوار علی است و مشهورترین القاب آن حضرت زین العابدین و سجّاد است و مشهورترین کنیه او ابامحمد وابوالحسن است. مدّت...