برچسب: حضورشان

واکنش عاطفی به مردن 0

واکنش عاطفی به مردن

واکنش عاطفی به مردن واکنش‌های عاطفی ( هیجانی )۱ به مردن۲ همانگونه که دیدگاه ( دورنمای ) چرخه زندگی۳ ممکن است پیش‌بینی کرده باشد، سن مردن فرد بر احساسات وی تأثیر میگذارد ( استیلیون،...