برچسب: حفاظت

زمین شناسی (زمین های تقویت شده) 0

زمین شناسی (زمین های تقویت شده)

زمین شناسی (زمین های تقویت شده) مقدمه در سال ۱۹۹۷ یک اداره مرکزی جدید در Iserlobhm طراحی گردید. ساختار آن بگونه ای بود که دارای یک شیب خاص در جهت شمال بود. محل آن...