برچسب: حقوق بشردوستانه ومبارزه باتروريسم

مجموعه مقالات حقوقی تروريسم 0

مجموعه مقالات حقوقی تروریسم

مجموعه مقالات حقوقی تروریسم دراین مجموعه توضیحات کاملی از مقوله تروریسم داده شده است که مورد استفاده برای: دانشجویان و دانش آموختگان رشته حقوق و رشته حقوق نظامی، کارآموزان و وکلا، مشاوران حقوقی، کارمندان...