برچسب: حقوق تطبیقی

آیین دادرسی افتراقی ناظر بر جرائم علیه امنیت 0

آیین دادرسی افتراقی ناظر بر جرائم علیه امنیت

آیین دادرسی افتراقی ناظر بر جرائم علیه امنیت بخشی از متن اصلی : مقدمه تنظیم آیین دادرسی کیفری و انتخاب ضمانت اجراهای کیفری را می‌توان صورتهای مختلفی از همان واکنش دستگاه عدالت کیفری به...

ایقان وجدان قاضی  مقایسه اجمالی سیستم‌های حقوق اسلام حقوق ایران و فرانسه 0

ایقان وجدان قاضی مقایسه اجمالی سیستم‌های حقوق اسلام حقوق ایران و فرانسه

ایقان وجدان قاضی مقایسه اجمالی سیستم‌های حقوق اسلام حقوق ایران و فرانسه بخشی از متن مقدمه : مهم‌ترین دلیل اثبات دعوی، ایجاد اطمینان در وجدان قاضی و حصول یقین (ایقان) برای وی است. اساساً...

اقدامات تامینی و تربیتی در لبنان 0

اقدامات تامینی و تربیتی در لبنان

اقدامات تامینی و تربیتی در لبنان بخشی از متن اصلی : پیشرفت و توسعه علوم پدیده مجازات نیز مورد بازنگری قرار گرفت و نتیجه این بود که مجازات علیرغم شدت و حدت آن‌، در...

تجربيات كشور ژاپن در رسيدگي غير قضائي 0

تجربیات کشور ژاپن در رسیدگی غیر قضائی

تجربیات کشور ژاپن در رسیدگی غیر قضائی بخشی از متن اصلی : تجربیات کشور ژاپن در رسیدگی غیر قضائی چکیده: مرکز حل اختلاف سوانح رانندگی ازجمله نهادهای حل اختلاف خارج از دادگاه محسوب می...

بررسي قانون ضد تروريسم انگلستان 0

بررسی قانون ضد تروریسم انگلستان

بررسی قانون ضد تروریسم انگلستان بخشی از متن اصلی : چکیده عدالت کیفری و رعایت اصول حقوق بشر در مبارزه با تروریسم، نقش بسیار مهمی در کارآمدی اقدامات کشورها و نهادهای دست‌اندرکار مبارزه با...

بحران سياستهاي جنائي كشورهاي غربي 0

بحران سیاستهای جنائی کشورهای غربی

بحران سیاستهای جنائی کشورهای غربی بخشی از متن اصلی : مقدمه : ۱٫ مفهوم سیاست جنایی : امروزه مفهوم سیاست جنایی ، مفهومی نسبتاً شناخته شده است ؛ بنابراین یادآوری تعریف آن دراین نوشتار...