برچسب: حقوق مالیات

مقاله ‌اصول‌ حاكم‌ بر نظام‌ مالیاتی‌ اسلام‌ 0

مقاله ‌اصول‌ حاکم‌ بر نظام‌ مالیاتی‌ اسلام‌

مقاله ‌اصول‌ حاکم‌ بر نظام‌ مالیاتی‌ اسلام‌ بخشی از متن:هدف‌ از تشریع‌ احکام‌ مالی‌ و وضع‌ مالیات‌های‌ ثابت‌ و متغیر در اسلام، تأمین‌ مصالح‌ و منافع‌ مردم‌ است؛ به‌طوری‌ که‌ حتی‌ اگر در وضعیت‌...