برچسب: حقوق پزشکی

بررسي احكام فقهي و حقوقي اسقاط جنين 0

بررسی احکام فقهی و حقوقی اسقاط جنین

بررسی احکام فقهی و حقوقی اسقاط جنین بخشی از متن اصلی : حجه السلام و المسلمین خلیل قبله ای در این مقاله عنوان (جنایت) از نظر لغوی قوانین عرفی و شریعت اسلامی مورد بررسی...

بررسی احکام سقط جنین یا سقط حمل 0

بررسی احکام سقط جنین یا سقط حمل

بررسی احکام سقط جنین یا سقط حمل بخشی از متن اصلی : سقط جنین یا سقط حمل یکی از جرائمی است که جوامع پیوسته با آن درگیر بوده اند و راه یابی برای مقابله...

ازآستین طبیبان ، قولی درمسئوولیت مدنی پزشکان 0

ازآستین طبیبان ، قولی درمسئوولیت مدنی پزشکان

ازآستین طبیبان ، قولی درمسئوولیت مدنی پزشکان بخشی از متن اصلی : چکیده: درباره مسئوولیت مدنی پزشکان درحقوق کنونی ایران ، دو متن قانونی مهم وجود دارد : مواد۳۱۹ و۳۲۲ قانون مجازات اسلامی درحالی...

پزشکی و قانون 0

پزشکی و قانون

پزشکی و قانون بخشی از متن اصلی : پزشکی و قانون دکتر صد قضائی استاد پزشکی قانونی و طب دانشگاه علوم پزشکی تهران   اگر چه از اسم پزشکی قانون همراه بودن پزشکی باقانون...

کار تحقیقی در مورد پزشکی قانونی 0

کار تحقیقی در مورد پزشکی قانونی

کار تحقیقی در مورد پزشکی قانونی بخشی از متن اصلی : در کتاب چینی سن آن روهو که بسال ۱۲۴۷ میلادی تحریر یافته نوشته شده است : برای اثبات ابوت فردی نسبت به کودکی...

حقوق شرکت های تعاونی 0

حقوق شرکت های تعاونی

حقوق شرکت های تعاونی بخشی از متن اصلی : فهرست مطالب مقدمه     1 فصل اول ـ کلیات   4 مبحث اول ـ تعریف شرکت تعاونی      4 مبحث دوم ـ طبقه بندی شرکت...

وضعیت حقوقی کودک آزمایشگاهی 0

وضعیت حقوقی کودک آزمایشگاهی

وضعیت حقوقی کودک آزمایشگاهی بخشی از متن اصلی : یکی از پدیده های دانش جدید ، نوزادی بود که چندی پیش در انگلستان چشم به جهان گشود و در رسانه های گروهی ، کودک...

مسئولیت (مدنی و کیفری) پزشک 0

مسئولیت (مدنی و کیفری) پزشک

مسئولیت (مدنی و کیفری) پزشک بخشی از متن اصلی : در این مقاله مسئولیت پزشک را از دو جنبه کیفری و مدنی مورد بحث قرار می دهیم و هدف این است که روشن کنیم...