برچسب: حقوق

مقاله بررسی اصول مجلس شورای اسلامی 0

مقاله بررسی اصول مجلس شورای اسلامی

مقاله بررسی اصول مجلس شورای اسلامی قسمتی از متن:عده نمایندگان مجلس شوراى ملى دویست و هفتاد نفر است و پس از هر ده سال در صورت زیاد شدن جمعیت کشور در هر حوزه انتخابى...

عدالت ترمیمی و حقوق بزه دیده 0

عدالت ترمیمی و حقوق بزه دیده

عدالت ترمیمی و حقوق بزه دیده چکیده: نقش بزه‌دیدگان در فرایند عدالت کیفری همواره طی تحولات صورت گرفته در نظام کیفری پررنگ‌تر گردیده است، به طوریکه رویکرد حقوق کیفری مجرم مدار به تدریج به...

اقدامات تامینی و تربیتی در لبنان 0

اقدامات تامینی و تربیتی در لبنان

اقدامات تامینی و تربیتی در لبنان چکیده : در واقع می‌توان گفت که اقدامات تامینی مجموعه اقداماتی هم‌تراز با مجازات یا جایگزین آن می‌باشد. این اقدامات علی‌رغم اینکه آزادی‌های فردی را برای مدتی نامعین...

مسئولیت مدنی در حقوق ایران 0

مسئولیت مدنی در حقوق ایران

مسئولیت مدنی در حقوق ایران مقدمه روابط بین افراد در اجتماع همواره بر مقررات و قواعدی استوار است  که جامعه به آنها به نظر احترام می نگرد . آن مقررات و قواعد ، مولود...

دعاوی قولنامه ای 0

دعاوی قولنامه ای

دعاوی قولنامه ای مقدمه : حقوق تعهدات باتوسعه روزافزونش قسمت سهمی از حقوق خصوصی را بخود اختصاص داده و گسترش آن زمینه های تخصصی گوناگونی را نیازمند است و پدید آورده . افزایش قراردادها...

انسانیت و جرائم علیه آن 0

انسانیت و جرائم علیه آن

انسانیت و جرائم علیه آن اینکه در عصر ما یکیابر دیگر جرایم علیه انسانیت مطرح می شود: بمبارانهای شیمیایی مردم بیگناه وفروریختن بمب بر خانه های مسکونی, کشتارهای دسته جمعی همه نشان از جرایمی...

اوتانازيا (قتل از روي ترحم) 0

اوتانازیا (قتل از روی ترحم)

اوتانازیا (قتل از روی ترحم) .اوتانازیای غیرفعال ( Passive ) این نوع اوتانازیا تسریع مرگ بیمار از طریق تغییر دادن برخی روشهای حمایتی و عدم دخالت در سیر طبیعی مراحل بیماری می باشد ....