برچسب: حقوق

مقاله ترجمه شده ؛  سازمان تجارت جهانی، موافقتنامه های تجاری گروهی و آینده تجارت چندجانبه 0

مقاله ترجمه شده ؛ سازمان تجارت جهانی، موافقتنامه های تجاری گروهی و آینده تجارت چندجانبه

مقدمه:در طی دهه اخیر در مورد این مسئله که آیا افزایش تعداد موافقتنامه‌های تجارت آزادسنگ بنای مستحکمی برای برقراری آزادی تجاری چندجانبه است یا مانعی بر سر راه آن به شمار می‌رود قلم فرسایی...

تحقیق حقوق جزای عمومی اسلام 0

تحقیق حقوق جزای عمومی اسلام

مقدمه:تحقیق حقوق جزای عمومی – که واژه ای است عربی- جمع حق است. حق در لغت به معانی متعددی است که چه بسا جامع بین آن معانی به اعتبار معنای مصدری آن, ثبوت ,...

تحقیق درباره حقوق كارگران خارجی 0

تحقیق درباره حقوق کارگران خارجی

قسمتی از متن:وقتی که واژه کارگران مهاجر یا خارجی بکار برده می شود بدو پدیده اشاره می گردد که به اندازه کافی با هم اختلاف دارند و در مورد ایالات متحده ، برابر گزارش...

مقاله بررسی اصول مجلس شورای اسلامی 0

مقاله بررسی اصول مجلس شورای اسلامی

مقاله بررسی اصول مجلس شورای اسلامی قسمتی از متن:عده نمایندگان مجلس شوراى ملى دویست و هفتاد نفر است و پس از هر ده سال در صورت زیاد شدن جمعیت کشور در هر حوزه انتخابى...

عدالت ترمیمی و حقوق بزه دیده 0

عدالت ترمیمی و حقوق بزه دیده

عدالت ترمیمی و حقوق بزه دیده چکیده: نقش بزه‌دیدگان در فرایند عدالت کیفری همواره طی تحولات صورت گرفته در نظام کیفری پررنگ‌تر گردیده است، به طوریکه رویکرد حقوق کیفری مجرم مدار به تدریج به...

دعاوی قولنامه ای 0

دعاوی قولنامه ای

دعاوی قولنامه ای مقدمه : حقوق تعهدات باتوسعه روزافزونش قسمت سهمی از حقوق خصوصی را بخود اختصاص داده و گسترش آن زمینه های تخصصی گوناگونی را نیازمند است و پدید آورده . افزایش قراردادها...