برچسب: حقیق پزشكي قانوني

کار تحقیقی در مورد پزشکی قانونی 0

کار تحقیقی در مورد پزشکی قانونی

کار تحقیقی در مورد پزشکی قانونی بخشی از متن اصلی : در کتاب چینی سن آن روهو که بسال ۱۲۴۷ میلادی تحریر یافته نوشته شده است : برای اثبات ابوت فردی نسبت به کودکی...