برچسب: حمله مغول و تاتار

تاثیر حمله مغول و تاتار درزمینه های فکری و فرهنگی 0

تاثیر حمله مغول و تاتار درزمینه های فکری و فرهنگی

تاثیر حمله مغول و تاتار درزمینه های فکری و فرهنگی بخشی از متن اصلی : تاثیر حمله مغول و تاتار درزمینه های فکری و فرهنگی                         1. پریشانی اندیشه                          2. سستی بنیان...