برچسب: حمل

راه و ترابری (راه زمینی) 0

راه و ترابری (راه زمینی)

راه و ترابری (راه زمینی) تاریخچه : تاریخ ایجاد راه ترابری به سال های ۱۳۱۰ یعنی حدود ۷۰ سال پیش بر می گردد یعنی زمانی که برای اولین بار اداره طرق و شوارع در...