برچسب: حوزه ابخیز

پروپوزال اماده 0

پروپوزال اماده

پروپوزال اماده این فایل شامل یه پروپوزال امادi وکامل می باشد ودر تهیه ان دقت  کافی به عمل آمده است .این فایل قابل کپی و تغییر میباشد.موضوع این پروپوزال تعیین مناطق حسایت زمین لغزش با...