برچسب: خطای گذرا و پدیده گیبس

پايان نامه رشته رياضي 0

پایان نامه رشته ریاضی

پایان نامه رشته ریاضی پایان نامه رشته ریاضی بخشی از متن اصلی : چکیده این مقاله بر گرفته از ترجمه دو موضوع در رابطه بادرونیابی یعنی مقدمه ای بر درونیابی چند جمله ای و...