برچسب: خفه کردن

طب قانوني آيا خودكشي است يا آدم كشي 0

طب قانونی آیا خودکشی است یا آدم کشی

طب قانونی آیا خودکشی است یا آدم کشی بخشی از متن اصلی : طب قانونی- آیا خودکشی است یا آدم کشی؟ دکتر حسینقلی قزل ایاغ رئیس اسبق اداره طب قانونی وزارت دادگستری حلق آویزی...