برچسب: خلع ید

تحقیق بررسی تخلیه ید از املاک مشاعی 0

تحقیق بررسی تخلیه ید از املاک مشاعی

تحقیق بررسی تخلیه ید از املاک مشاعی چکیده: تصرفات و روابط مالکین مشاع و تصرفات مادی وحقوقی در ملک مشاع از دیر باز مورد توجه فقهاء و حقوقدانان بوده ، از جمله مسائلی که،...