برچسب: خوابگاهها

مشکلات دانشجویی (خوابگاهها و امکانات و …) 0

مشکلات دانشجویی (خوابگاهها و امکانات و …)

مشکلات دانشجویی (خوابگاهها و امکانات و …) بعضی ها به این دخمه‌ها، خوابگاه دانشجویی می‌گویند. اینجا بزرگترین شهر خوابگاهی ایران است؛ ایرانی کوچک در تهران، کارگر شمالی، امیرآباد. چهار هزار سکنه جوان که قرار...