برچسب: خودباوری

اعتماد و خودباوری (انسان شناسی) 0

اعتماد و خودباوری (انسان شناسی)

اعتماد و خودباوری (انسان شناسی) v من، در جهان عشق و پذیرش ساکنم. پذیرش من، به راحتی می‌پذیرم اگر بخواهم، همان گونه که هستم خود را بپذیرم، پس باید به این راضی باشم که...